Rotterdam

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij voldoende belangstelling, minimaal 8 personen per onderstaande beroepsgroep.

 • Jeugdhulpverleners en jeugdzorgwerkers
 • Huisartsen
 • Praktijkondersteuners, verpleegkundigen (ouderenzorg), wijkverpleegkundigen
 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal agogen
 • Overige sociale professionals
 • Psychologen
 • Psychiaters
 • Bedrijfsartsen, artsen maatschappij en gezondheid/sociaal geneeskundigen
 • Verslavingsartsen
 • Leefstijlcoaches en diëtisten

BPSW: Beroepsvereniging Professionals Sociaal werk
NIP: Nederlands Instituut Voor Psychologen
NVvPO: Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners
NvvP: Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie
ADAP: Accreditatie Deskundigheidsbevordering Activiteiten Paramedici
SKJ: St Kwaliteitsregister Jeugd
V&V: Beroepsvereniging voor (praktijk)verpleegkundigen, praktijkondersteuners en verzorgenden

Leerdoelen voor de geaccrediteerde.

Het congres verschaft educatie in de volle breedte van het armoedeprobleem, alsook verdieping. Na het volgen van het congres is kennis opgedaan op de volgende gebieden:

 • De invloed van het brein bij armoede en stress
 • De invloed van armoede en stress op het ongeboren kind
 • De invloed van armoede op onze gezondheid en voeding
 • De invloed van armoede op leerprestaties op school
 • De invloed van armoede op verzuim op het werk
 • Op maat aanpak van armoede i.p.v. uniforme aanpak gestuurd door protocollen
 • Wijkgerichte aanpak en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen
 • Een integrale aanpak voor armoede als totaaloplossing
 • De impact van de VN-SDG1 armoede resolutie en specifiek voor kinderen
 • Eigen regie door mensen in armoede zelf t.a.v. schaamte en financiële hulp
 • Ouders en scholen betrekken bij kinderen die leven in armoede
 • Nieuwe concepten rond verspilling van voedsel en klantgerichter werken voor mensen in armoede
 • De betaalbaarheid van de energietransitie op mensen in armoede. Voor nu zijn de alternatieven voor gas te duur voor mensen in armoede.
 • De mogelijkheden voor mensen om weer deel te nemen aan maatschappelijke functies of werk
 • Basisinkomen als garantie en wederkerigheid, oplossingen voor werk en wonen
 • De laatste trends vanuit wetenschappelijk oogpunt op gebied van armoede, stress, schaamte, samenleving, opvoeding en begeleiding
 • De relatie tussen mensenrechten en armoede (SDG’s zijn gebaseerd op mensenrechten)
 • De kansen van de VN- SDG1 resolutie voor het terugdringen van kinderarmoede
 • De stem van jongeren in het terugdringen van armoede

Meld je nu aan!

voor het Congres ER IS GENOEG
op 30 november 2020
in De Doelen Rotterdam