Rotterdam

Programma

Het programma is met grote zorgvuldigheid samengesteld met ervaringsdeskundigen, wetenschappers, stadsinitiatieven en de Voedselbank. Naast het plenaire programma zijn er ook twee workshop rondes met diverse workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Verder is er ook nog een surprise workshop. Bij registratie kun je zelf een onderwerp of spreker aangeven die een presentatie zou moeten geven met betrekking tot een oplossing rond armoede op gebied van schaamte, leefstijl of bestrijding. De vakjury met ook ervaringsdeskundigen en de publiekspoll bepalen de twee thema’s voor de surprise workshop. De thema’s worden op de dag zelf bekend gemaakt.

Daarnaast kan je bij registratie je idee rond armoedebestrijding aangeven en maak je kans je idee in één minuut te kunnen pitchen tijdens het plenaire forum. Er worden drie pitches gekozen door de vakjury en het publiek vooraf via polls op social media.

Meld je nu aan!

voor het Congres ER IS GENOEG
op 30 november 2020
in De Doelen Rotterdam

9:00 – 11:50    Plenair ochtend programma
09:00 - 09:30 | Ontvangst, registratie en belevingsmarkt
ER IS GENOEG deelnemersregistratie

Van 9:00 tot 9:30 kunt u zich aanmelden met uw ticket bij de registratie balie. Na registratie heeft de mogelijkheid om onze belevingsmarkt te bezoeken.

09:30 - 09:35 | Opening door Pim Giel | Filmmaker
Pim Giel, ERISGENOEG

Pim Giel (1959) werkte 30 jaar in de zorg; de verpleging, ouderenzorg, intensive care, anesthesie, als docent en als zelfstandig innovatiemanager. Hij kent de problematiek dus van binnenuit. Hij besloot zijn ervaring in de zorg te combineren met zijn passie voor het maken van documentaires. Inmiddels is hij fulltime regisseur / producent en maakte hij de afgelopen jaren tientallen opdrachtfilms over de zorg: twee documentaires over dementie, Mijn hoofd in jouw handen en Ger, mijn hoofd in eigen hand, een documentaire over chronische pijn: Om gek van te worden. een documentaire over Lyme: S.O.S. Lyme, een onzichtbare epidemie en twee documentaires over muziektherapie: Miracles of Music en Mind & Music

Met zijn eigen Stichting Happy Motion heeft hij als doel om ernstige onderwerpen vanuit een positieve invalshoek, op uitdagende wijze en met de beleving centraal in beeld te brengen en deze te koppelen aan een (educatief) event, congres of symposium.

Zijn laatste project is ERISGENOEG, klik hier voor informatie over de documentaire .

09:35 - 09:40 | Welkom dagvoorzitters | Miranda Blom en Otto Waterreus, ervaringsdeskundigen
dagvoorzitter

U wordt welkom geheten door Miranda Blom en Otto Waterreus, beide ervaringsdeskundige

09:40 - 09:50 | Interview Michiel Grauss | wethouder armoedebestrijding Rotterdam
Michel Grauss, Congres ERISGENOEG

Michiel Grauss, wethouder in Rotterdam en verantwoordelijk voor de portefeuille armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg.

Grauss studeerde Bedrijfskunde en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na zijn studies werkte Grauss bij VB Advies Deloite & Touche. Daar deed hij ervaring op in het adviseren van bijvoorbeeld woningcorporaties, gemeenten en provincies. Na een korte periode als intern organisatieadviseur bij de provincie Noord-Brabant zette Grauss zijn carrière voort bij gemeente Rotterdam. De eerste tien jaar als coördinator van het bureau integer handelen. Daarna vijf jaar als leidinggevende bij directie Veiligheid. Voor zijn wethouderschap was Grauss afdelingshoofd Directiestaf Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg bij gemeente Rotterdam/GGD Rotterdam Rijnmond.

09:50 - 10:15 | Armoede is meer dan een financieel probleem – laatste trends | Dr. Nadja Jungman, lector Schulden en Incasso
Dr. Nadja Jungman, congres ERISGENOEG

Ondanks de economische voorspoed leven nog altijd heel veel mensen in armoede. Zij voelen en ervaren vaak dat armoede veel meer betekent dan een tekort aan geld. In deze lezing gaat Nadja Jungmann in op de gijzelende werking van armoede en de individuele en maatschappelijke opgaven die dat met zich meebrengt.

CV in het kort:
Socialforce.nl

10:15 - 10:20 | Intermezzo | Amazing Stroopwafels
Amazing Stroopwafels

The Amazing Stroopwafels bestaan uit Wim Kerkhof (contrabas, toetsen en zang), Rien de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie van der Graaf (elektrische gitaar). Zij spelen overal: op straten en op pleinen, maar ook in cafés, dierentuinen, sauna’s, blusboten, theaters, hengelsport- en aquariumverenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis – en vaak ook. Zij mijden menselijke oceanen, zoals megadisco’s of popfestivals. Het directe contact met het publiek staat voorop.

10:20 - 10:45 | Invloed van stress en armoede op het ongeboren kind | Prof. Eric Steegers, gynaecoloog ErasmusMC
Prof. Eric Steegers, congres ERISGENOEG

De sociale omgeving blijkt van grote invloed op de groei en ontwikkeling van het ongeboren kind en daarmee op de gezondheid en kansen van de pasgeborene later in het leven. Armoede gaat gepaard met een 30 tot 50% hoger risico op babysterfte, vroeggeboorte en een laag geboortegewicht . Rondom zwangerschap moet verloskundige en medische zorg daarom worden gecombineerd met gemeentelijke sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Allleen dan geven we toekomstige generaties een kansrijke start.

CV in het kort:
Eric Steegers (1961) is hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en afdelingshoofd binnen het Erasmus MC in Rotterdam. Resultaten van translationeel zwangerschap-gerelateerd onderzoek worden vertaald in gemeentelijke en landelijke innovatieve preconceptie- en verloskundige zorgprogramma’s ten behoeve van de algemene bevolking en kwetsbare groepen achterstandswijken in het bijzonder. Voorbeelden daarvan zijn het Rotterdamse “Klaar voor een Kind” en “Moeders van Rotterdam” en het landelijke “Healthy Pregnancy for All” programma.

10:45 - 11:10 | Koffiepauze en belevingsmarkt
Koffie en Theepauze

Onder het genot van een kopje koffie kunt u de belevingsmarkt bezoeken

11:10 - 11:15 | Intermezzo | Amazing Stroopwafels
Amazing Stroopwafels

The Amazing Stroopwafels bestaan uit Wim Kerkhof (contrabas, toetsen en zang), Rien de Bruin (gitaar, accordeon en zang) en Arie van der Graaf (elektrische gitaar). Zij spelen overal: op straten en op pleinen, maar ook in cafés, dierentuinen, sauna’s, blusboten, theaters, hengelsport- en aquariumverenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis – en vaak ook. Zij mijden menselijke oceanen, zoals megadisco’s of popfestivals. Het directe contact met het publiek staat voorop.

11:15 - 11:40 | Rondkomen als je niets hebt. Hoe doe je dat? | Arjan Vliegenthart, directeur Nibud
Arjan Vliegenthart, Congres ERISGENOEG

Arjan vertelt vanuit het Nibud het complexe verhaal over rondkomen in Nederland en welke hulp mensen nodig hebben om dat minder ingewikkeld te maken.

CV in het kort:
Het Nibud is een onafhankelijk voorlichtingsinstituut dat onderzoek doet naar en voorlichting geeft over de huishoudportemonnee. Het Nibud informeert en adviseert over de financiën van huishoudens. Het voorkomen van geldproblemen is ons doel.

11:45 - 11:50 | Afsluiting ochtend, inleiding workshops en kort interview met Clara Sies
Clara Sies

Dagvoorzitters en kort interview met Clara Sies, oprichtster 1e Voedselbank

11:50 – 12:35    Workshop ronde 1
1A | Surprise workshop (2 korte thema’s vooraf aangegeven door ingeschreven deelnemers)
Surprise workshop congres ER IS GENOEG

Als deelnemer aan het congres kunt u bij registratie 2 thema’s kiezen van 20 minuten. Op het congres zelf krijgt u bij registratie de 2 thema’s te horen

1B | Cor Oostveen, voorzitter voedselbank Tiel | Vroegsignalering, een gemiste kans
Programma

De voedselbank staat bekend om het verstrekken van voedselpakketten, maar het is juist de plek om ook aan vroegsignalering te werken. De voedselbank Tiel wil o.a. samen met ervaringsdeskundigen laten zien hoe dat kan en ook om hen daar in te betrekken.

1C | René Timmerman | Accountmanager Geldfit | Nederland schuldzorgenvrij
Rene Timmerman congres ER IS GENOEG

De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) wil mensen met geldzorgen eerder, beter en gerichter helpen. De NSR is een unieke samenwerking van Geldfit en haar partners om Nederland schuldzorgenvrij te maken.Laat u inspireren door pakkende praktijkvoorbeelden, onze ambities en de laatste ontwikkelingen.

CV in het kort:
Onze missie is Nederlander financieel gezond maken. Dit doen we door in te zetten op preventie. Wij willen zoveel mogelijk mensen in beeld krijgen, bereiken en hulp aanbieden. Hiermee voorkomen we financiële problemen.

1D | Marjolijn van Gerven, Nat. Coördinator Armoedebestrijding en Jettie Bourquin, directeur Citysteward | VN resolutie en de relatie tussen armoede en veiligheid
Marjolein van Gerven, Congres ERISGENOEG
Jettie Bourquin, ERISGENOEG

In deze workshop wordt kort ingegaan op de VN- resolutie die stelt dat in Nederland in 2030 haar armoede met 50% gehalveerd moet hebben. Daarnaast komt de de relatie tussen veiligheid (SDG16) en armoede (SDG1)  aan bod. Jong volwassenen vertellen hun levensverhaal over het opgroeien in een situatie van armoede en de effecten daarvan als het gaat om de veiligheid in huis en op straat.

CV in het kort:
Marjolijn van Gerven is gevraagd als Nationaal Coördinator SDG1 vanwege haar activiteiten in de regio Rotterdam als het gaat om armoedebestrijding. Zo richtte zij het platform Matchmakers in Next Society op om met een diversiteit van partners sociale innovatie te versnellen rondom de sociale doelen van de SDG agenda. Daarnaast was zij bestuurslid bij het Sint Laurensfonds (een 400 jaar bestaand vermogensfonds voortkomend uit het armenbestuur in Rotterdam) en nam zij deel aan de commissie jeugd en werkgroep kinderen in de armoede. Zij maakt als Nationaal Coördinator SDG1 deel uit van een landelijk netwerk van SDG coördinatoren, onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy-Kan.

Jettie Bourquin, sinds 2011 ben ik ondernemer. Gestart met QSMo; een communicatiebureau. Vele klanten heb ik door de jaren heen met veel plezier kunnen ondersteunen op gebied van communicatie, social media, trainingen, teksten, managementondersteuning en presentaties. Vanuit QSMo heb ik mij de afgelopen jaren op freelance doch zeer duurzame wijze verbonden aan diverse bedrijven. Zoals aan Citysteward, Fihuma Groep en HWE Professionals. De korte lijntjes hebben gezorgd voor een nauwe samenwerking. Het mooie hiervan is dat veel jongeren die de werkskillstraining van Citysteward hebben gevolgd, de afgelopen jaren aan de slag zijn gegaan bij de Fihuma Groep en HWE Professionals. Voor velen een eerlijke start op de arbeidsmarkt, met toekomstperspectief, bij duurzaam betrokken organisaties.

1E | Nyske Janssen, Koen Straver en Jacco Kwakman | Gemeente Rotterdam | Iedereen doet mee aan de energietransitie, toch?
Nyske Janssen, ERISGENOEG
Koen Straver, ERISGENOEG
Jacco Kwakman, ERISGENOEG

Twee verschillende perspectieven ten aanzien van de transitie aardgasvrij te worden zullen in deze workshop gepresenteerd worden: die van Nederlanders met een laag inkomen en ambtenaren. Ten eerste: hoe ziet het leven achter de energienota eruit? Op basis van kwalitatief onderzoek van onderzoeksbureau TNO geeft Koen Straver een kijkje in het leven van verschillende type huishoudens met een laag inkomen naar het energiegebruik en de impact van die kosten. Ten tweede vertelt projectleider Jacco Kwakman van de Gemeente Rotterdam over zijn ervaringen in de pilotwijk Reyeroord op Rotterdam Zuid waar nu voorbereidingen worden getroffen voor het aanleggen van een warmtenet. De workshop biedt ruimte voor discussie met de deelnemers over het begrip ‘betaalbaar’.

CV in het kort:

Nyske Janssen is politicoloog en heeft de afgelopen jaren gewerkt voor een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden in Zuid- en Zuid-Oost Azië. Sinds zomer 2019 is zij werkzaam als senior beleidsadviseur op de Rotterdamse armoedeaanpak en buigt zij zich onder andere over de vraag hoe de energietransitie inclusief kan worden en kwetsbare Rotterdammers nu en in de toekomst mee kunnen doen aan de transitie. En, hoe kan de transitie gebruikt worden om ook sociale problemen in een buurt aan te pakken?

Koen Staveren is sociaal psycholoog en houd zich nu 9 jaar bezig met gedrag centraal te stellen in de energietransitie. De afgelopen jaren doet hij onderzoek naar energiearmoede, en helpt hij gemeenten bij energiearmoede projecten. Wie hebben er last van energiearmoede? Hoe kunnen die daar zelf wat aan doen, maar vooral; hoe kunnen projecten, gemeenten of de overheid daar wat aan doen?

Jacco Kwakman is technisch planoloog en heeft de afgelopen 8 jaar op verschillende locaties in Nederland gewerkt aan omgevingsmanagement. Sinds januari 2020 is Jacco programmamanager Gebiedsaanpak Aardgasvrij Reyeroord en is hij verantwoordelijk voor de voor de uitvoering van de pilot om het warmtenet aan te leggen in de wijk op Rotterdam Zuid. De transitie en gebiedsaanpak zijn voor Jacco niet geslaagd als kwetsbare Rotterdammers niet ook aangesloten worden op het warmtenet en kunnen profiteren van de veranderingen.

12:35 – 14:55    Lunch en Filmpremière
12:35 - 13:25 | Lunchpauze, catering gaarkeukens en belevingsmarkt
lunchpauze
13:25 - 14:30 | Film première “Er is genoeg” | Pim Giel met ervaringsdeskundigen
Pim Giel Documentairemaker

Pim maakt films over de kracht van kwetsbare mensen. De documentaire ER IS GENOEG gaat niet alleen over schaamte rond armoede, maar ook over waardigheid en trots. Ter inspiratie voor lotgenoten en iedereen die te maken heeft met armoedebestrijding. klik hier voor informatie over de documentaire

14:30 - 14:55 | Theepauze
Koffie en Theepauze
14:55 – 15:40    Workshop ronde 2

14.55 – 15.40 Workshop ronde 2

2A | Dr. Mariette Lusse | Lector Samenwerken met ouders | De rol van scholen in het omgaan met armoede
Dr. Mariette Lusse, Congres ERISGENOEG

Mariëtte Lusse bespreekt welke concrete stappen scholen (po en vo) kunnen zetten in het Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren van gezinnen in armoede.

CV in het kort:
Mariëtte Lusse ontwerpt samen met scholen en organisaties in het sociaal domein werkwijzen om de samenwerking met ouders te verbeteren en kansengelijkheid te vergroten.

2B | Ervaringsdeskundigen vertellen u over | Ervaringsdeskundigheid voor een Warm Rotterdam
Warm Rotterdam

Warm Rotterdam is een stad waar ervaringsdeskundigen gehoord worden en hun kennis & kunde bijdraagt aan de ontwikkeling van werkzame aanpakken voor armoede en schulden. In deze workshop laat Warm Rotterdam zien hoe zij het project “Je doet ertoe” samen met ervaringsdeskundigen uitvoeren en wat het oplevert voor de stad.

CV in het kort:
Warm Rotterdam is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, informele organisaties, sociale ondernemingen en formele instanties die willen bijdragen aan een warm Rotterdam. Voor Warm Rotterdam telt iedereen en doet iedereen mee in een inclusieve samenleving. Dit is noodzakelijk is voor een veerkrachtige, sterke en toekomstbestendige stad. Leven in een situatie die zich kenmerkt door armoede en uitsluiting hoort daar niet bij. Warm Rotterdam staat voor een nieuw democratisch tijdperk, waar geluisterd wordt naar de bewoners om wie het gaat, zij zich betrokken voelen en invloed hebben op de aanpak van armoede.

2C | Hilde Latour, Alexander de Roo en Stichting Zwerfjongeren | Basisinkomen: een kwestie van vertrouwen
Alexander de Roo, congres ERISGENOEG
Hilde Latour, congres ERISGENOEG
Marleen van der Kolk, Congres ERISGENOEG

Alexander de Roo , Hilde Latour (Vereniging Basisinkomen) en Marleen vd Kolk (Stichting Zwerfjongeren) nemen u mee in een optimistisch verhaal over de stand van zaken rondom het basisinkomen. Tevens zullen de eerste resultaten van een project met dak- en thuisloze jongeren  door Marleen van der Kolk (Stichting Zwerfjongeren Nederland) worden gedeeld.

CV in het kort:
Basisinkomen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Zwerfjongeren.nl

2D | Dr. Ir. Ingrid Bakker, lectoraat de Gezonde Stad | Armoede en gezondheid
Dr. Ir. Ingrid Bakker Congres ERISGENOEG

In deze interactieve workshop maakt u kennis met hoe armoede gezondheid in de weg staat en de rol die schaamte daarbij speelt. Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal en geven aan hoe de sociale omgeving kan helpen. U gaat zelf ervaren hoe een app een wereld van verschil kan maken.

CV in het kort:
Ingrid Bakker is associate lector Gezonde Samenleving en werkt aan het verbinden van onderzoek-beleid-praktijk-onderwijs ten behoeve van het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen middels integrale aanpakken in Zwolle en daarbuiten.

2E | Eigen bijeenkomst donateurs Voedselbank Nederland
vbn_logo_kort_pay-off-1

Eigen bijeenkomst donateurs Voedselbank Nederland

15:45 – 17:30    Plenair programma einde middag
15:45 - 16:10 | Leo Wijnbelt | Heden, dromen en de toekomst van de voedselbanken in Nederland
Dhr L. Wijnbelt spreker op het congres Er IS Genoeg

Fantastisch dat er voedselbanken zijn en blijven! Na een korte terugblik en een foto van de huidige situatie met voedselnood én voedseloverschot wordt iedereen meegenomen met de dromen en de toekomst van de voedselbanken.

CV in het kort:
Bestuurlijke ervaring (zorg)verzekeringen, sociale zekerheid en ggz

16:10 - 16:15 | Interview ambassadeur Nederlandse Voedselbanken | René Froger
Ambassadeur René Froger

Interview ambassadeur Nederlandse Voedselbanken René Froger

16:15 - 16:30 | Forum; beste publieksidee rond armoede | Sprekers, René Froger en ervaringsdeskundige

Sprekers, René Froger en ervaringsdeskundige Juryprijs beste armoede idee deelnemers

16:30 - 16:40 | Afsluiting en conclusies | Dagvoorzitters en Pim Giel
16:40 - 17:30 | Borrel en belevingsmarkt

Kosten voor het congres zijn:

Professionals

Studenten

€ 84,70

€ 35,00  *

 • inclusief BTW
 • inclusief drankjes, lunch en borrel
  • inclusief BTW
  • inclusief drankjes, lunch en borrel
  • * Gebruik bij het aanmelden hiervoor  de kortingscode
   eig-studz1 en plaats  bij “Opmerkingen” de naam van de opleiding  en studentennummer!