Rotterdam

Voor de 1e juryronde treft u hieronder 15 Slimme Deals aan waaruit u een top 3 kenbaar kan maken middels de uitnodiging die u heeft ontvangen

'Heb je een menuutje?' | WS Voedselhulp & leefstijl

Door wie en met welke partijen Evy Deelen en Susanna van Caldenborgh, studenten van de Willem de Kooning Academie.
Korte omschrijving

Nederland is een welvarend land toch leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dit is 6,2% van de volledige bevolking. Van hen leefde er 391.000 al minstens vier jaar in armoede dat is 2,5 procent van de bevolking. Deze cijfers komen uit 2019 en hierbij is de stijgende armoede door de coronacrisis nog niet berekend door het CBR. Deze 6,2% zijn allemaal afhankelijk van de Voedselbank.

Het initiatief ‘Heb je een menuutje?’ is gericht op het doorbreken van de taboe om over armoede te praten en meer mensen bewust te maken van de onzichtbare armoede waarin 6,2 % van de bevolking leeft. En is tegelijkertijd een oproep om te doneren aan  de Rotterdamse Voedselbank.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Nieuw + De hele stad
Welke thema’s Armoede, honger, schulden, gezondheid & leefstijl, welzijn, werk & inkomen
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden, gezonde leefstijl activiteiten
Toelichting op de diensten Het ‘heb-je-een-menuutje’ vers pakket zal verkocht worden met een inspirerend verhaal. Geen standaard pakket, maar een speciaal samengesteld pakket geïnspireerd op het favoriete recept van een klant van de Voedselbank. Zijn of haar verhaal zal op de achterkant van het pakket te lezen zijn en met een QR-code wordt er doorverwezen naar de podcast met live interview. Het recept zal samen gemaakt worden met Herman de Blijker, de ambassadeur van de Voedselbank. De box zal tijdelijk verkrijgbaar zijn en om de paar weken wisselen.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken per nieuw pakket (maandelijks terugkerend) 1 persoon (dus 12 per jaar).
Wat is hun inbreng Deze persoon wordt geïnterviewd over hoe hij/zij in deze vervelende situatie is terecht gekomen en wij vragen de persoon ook naar z’n favoriete eten. Van dit interview maken wij een podcast. Dit verhaal wordt tevens gebruikt als inspiratiebron voor een gerecht, bedacht door een chefkok (Voor onze eerste try-out van 25 pakketten heeft Herman den Blijker als ambassadeur voor de Rotterdamse voedselbank een recept bedacht).
Bijlage gestuurd of website

Deal-2 : Zorgvrijstaat West | WS Voedselhulp & leefstijl

Door wie en met welke partijen Buurtorganisaties in Delfshaven en Rotterdam West, zoals Delfshaven Helpt, Essenburgpark, het Wijk paleis, het buurtatelier, Huize Middelland, Warm Rotterdam, Buurtzorg T, huisartsen middels activiteiten voor zelfregie, met de inzet van  ervaringsdeskundigen
Korte omschrijving

Zorgvrijstaat is er om mensen meer zelfregie over hun leven (terug) te geven, d.m.v. allerlei activiteiten, zoals klus en werk , het plaatsten van beugels en wc verhogers, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen, aanschuif- of afhaalmaaltijden tegen kostprijs, geestverwanten, Natafelen, eten met elkaar en dan aan de hand van een thema natafelen. Thema’s als vraag het de dokter, geldzorgen, groot verdriet, schaamte, enz, Nu door Corona online, maar daardoor niet minder imponerend, iedereen kan aansluiten en luisteren of meepraten, alles mag, laagdrempelig, maar geen koffiepraatje. Er wordt gewerkt aan een toolkit, voor mensen met psychische of lichamelijke ongemakken, die vrij algemeen kan zijn of juist heel persoonlijk, binnenlopen voor een praatje en bakje koffie, bijbenen, (wandelen met iemand van de Zorgvrijstaat}, geluks wandelingen, gesprekken bij het kampvuur, voor elkaar boksen (boks lessen om te leren iets voor elkaar te boksen) en sinds kort ook ViaRia, binnenlopen voor een praatje, een vraag of een probleem en alles bij Zorgvrijstaat West is gratis, behalve de aanschuif of afhaal maaltijden, dat is tegen kostprijs, dus ook heel goedkoop. Zorgvrijstaat West richt zich op Zelfregie, maar tevens op armoede, schulden, eenzaamheid, taalvaardigheid, meedoen in de maatschappij, gezonde leefstijl, samenwerking tussen organisaties, enz.  Zorgvrijstaat bestaat al een aantal jaar maar veel activiteiten zijn nieuw en de term Zelfregie wordt steeds duidelijker en uitgebreider. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Nieuw en Delfshaven, Rotterdam West
Welke thema’s Armoede, schulden, gezondheid & leefstijl, zorg, welzijn, Onderwijs, cultuur, werk & inkomen, betaalbare energie, laaggeletterdheid
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden. Praktische hulp bij het contact met de bureaucratie, Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Ontmoeting voor inwoners in armoede, Scholing voor mensen in de bijstand, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten, Gezonde leefstijl activiteiten
Toelichting op de diensten Een initiatief van sociaal ondernemers in Delfshaven. Bestaat al 10 jaar en richt zich op zorgzame buurten. Niet specifiek gericht op mensen in armoede en met schulden
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 8
Wat is hun inbreng hulp op alle leefgebieden, gezonde leefstijl, schulden, informatie, enz
Bijlage gestuurd of website www.zorgvrijstaat.nl

Deal-3 : Koken voor kwetsbaren en ouderen. | WS Onderwijs en voedselhulp & leefstijl

Door wie en met welke partijen College Zuidrand, Rotterdams Design college, Accent Praktijkschool, Albeda (start), Zadkine, Sligro, Jumbo en buurtbewoners.
Korte omschrijving

Het mes is snijdt aan twee kanten. Kwetsbare jongeren koken en bezorgen en besteden hun tijd zinvol. De ouderen krijgen aandacht, een glimlach en een lekkere maaltijd. Jongeren worden zich meer bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en ouderen krijgen een ander beeld van de jongeren.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Nieuw in Delfshaven, Charlois
Welke thema’s Armoede, honger, gezondheid & leefstijl, onderwijs, cultuur, werk & inkomen. Onderwijs gekoppeld aan zorg & welzijn.
Diensten Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Ontmoeting voor inwoners in armoede, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten.
Toelichting op de diensten Activiteiten op termijn: Gezonder leefstijl activiteiten en voorlichting over armoede schulden.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 10+
Wat is hun inbreng De ervaringsdeskundigen
brengen hun eigen valkuilen met zich mee. Ze zullen met hun ervaring anderen zich hiervan bewust maken, zodat zij er niet in hoeven te vallen. Ben je erin gevallen? Dan brengen de deskundigen ook de ervaring mee hoe hier uit te komen.
Bijlage gestuurd of website https://link2work.nl/wijkrestaurant/

Deal-4 : Shareaty | WS Voedselhulp en verspilling

Door wie en met welke partijen Shareaty werkt nauw samen met Leger des Heils verder donateurs en vele partijen die direct voedselhulp of maaltijden verstrekken aan kwetsbare mensen, zoals de Voedselbank Rotterdam.
Korte omschrijving Shareaty wil voedselverspilling verminderen en voedseloverschotten een waardevolle (her)bestemming geven. Dat doen we door bedrijven te motiveren hun voedseloverschotten te doneren. Dit voedsel slaan we op, sorteren we en leveren we (gekoeld/ingevroren) aan sociale organisaties. Zij bereiden hiermee maaltijden voor kwetsbare buurtbewoners, vaak in buurtrestaurants, dag/thuislozen in de dag/nachtopvang. Ook wordt een deel als directe voedselhulp uitgedeeld.

Shareaty is als sociaal distributiecentrum logistiek partner voor bedrijven en sociale restaurants en biedt werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om te kunnen werken in het distributiecentrum, heb je toestemming nodig van een uitkeringsinstantie. Arbeidsmatige dagbesteding is in de regel tijdelijk van aard. We helpen je met het zorgtraject op weg om zelfredzaam te zijn, zodat je binnen redelijke termijn geschikt werk kan vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad
Welke thema’s Armoede, honger, gezondheid & leefstijl, welzijn, werk & inkomen.
Diensten Ontmoeting voor inwoners in armoede, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten, Gezonde leefstijl activiteiten, voedselhulp.
Toelichting op de diensten Een distributiecentrum voor voedseloverschotten. 
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 20 vrijwilligers en mensen met indicatie dagbesteding. Geen ervarings deskundigen in de zin dat kennis en ervarings gevraagd wordt.
Wat is hun inbreng Logistiek
Bijlage gestuurd of website www.shareaty.nl

Deal-5 : SamenDoorSamen | WS Onderwijs & jeugd

Door wie en met welke partijen Stichting Mano i.s.m. door ons getrainde ervaringsdeskundigen. Samenwerking met  Stichting EropAf, Gezin Centraal (House of Hope), Armoedefunctionaris RVKO, Gemeente – Integrale gezinsaanpak Armoede, Stichting MAIT, Kwadraad, Wijkteam Kralingen-Crooswijk, Van Kansarm naar Kansrijk, CJG, IDEM Rotterdam, WMO Radar, DOCK, SOL Noord, St. Humanitas, SWK Buurtwerk Alexander, Indigo, Moeders van Rotterdam, Werk & Inkomen Gemeente Rotterdam, Avant Sanare, Bibliotheek Rotterdam, Piezo, het Jongerenloket, Indigo Preventie, Avant Sanare, Stichting Stimulans, Dona Daria, Co-Team – Aram Hassan, WE Organisation, diverse ervaringsdeskundige trainers en psychologen, ijge weise,  Stichting Awet, Moeders voor Rotterdam, Veilig Thuis, Ovora, IDEM Rotterdam, Building Bridges Breaking Barriers, Hertog Zout, Bewezen Effect..
Korte omschrijving

Stichting Mano biedt gezinnen ondersteuning bij de onderdelen in hun leven die zelfredzaamheid en optimale participatie bevorderen, zodat de gezinnen in staat worden gesteld zelf de regie te nemen bij vermindering van hun armoedesituatie en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen een positief en veilig pedagogisch klimaat. Zo voorkomen wij dat problematiek bij een gezin verergert of kunnen wij op tijd ernstiger problemen signaleren en de gezinnen op laagdrempelige wijze doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties in de stad. Uiteindelijk willen we de vicieuze cirkel doorbreken en voorkomen dat de kwetsbaarheid van het gezin van generatie op generatie wordt overgedragen.

Wij bieden programma’s en activiteiten voor kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus, statushouders, geïsoleerde ouderen en andere minder kansrijke Rotterdammers. Zo dragen we bij aan taalontwikkeling, praktische vaardigheden, talentontwikkeling en de toeleiding naar opleiding en werk. Wij maken doelgroepen en hun belangrijkste issues zichtbaar tijdens evenementen, campagnes en met de inzet van ervaringsdeskundigen.

Dit project ondersteunt statushouders in Rotterdam en vergroot de zelfredzaamheid en participatie naar eigen willen en kunnen. Het bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. Samen actief:

Het op orde brengen van de basis: taalontwikkeling, praktische voorwaarden voor bestaanszekerheid en huisvesting, basisvaardigheden voor opleiding of werk en het ontwikkelen van een sociaal netwerk. Werkwijze

Samen maken we een stappenplan met een intensief maatjestraject en een breed aanbod aan trainingen en cursussen. Denk aan Nederlandse conversatieles, workshops financiële administratie en digitale vaardigheden.

Daarnaast organiseren wij elke maand sociale activiteiten en leerzame workshops voor ouders en kinderen.

  1. Samen aan de slag

Doel: Beschikken over de kennis en vaardigheden om uit te stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk. Beschikken over de kennis en vaardigheden om uit stromen naar een werkplek, een passende opleiding, een stage of vrijwilligerswerk met uitzicht op betaald werk. Werkwijze: Deelnemers maken een individueel en realistisch toekomstplan. Ze ontwikkelen soft en hard skills met behulp van diverse meerdaagse workshops en trainingen.

  1. Samen werken

Doel: Daadwerkelijk aan de slag gaan en beginnen met het opbouwen van een netwerk. Werkwijze: Stichting Mano heeft veel bedrijven en instellingen in Rotterdam aan dit project verbonden en brengt statushouders actief met hen in contact. Werkwijze: Daarnaast koppelen we studerende deelnemers aan een studiecoach, die meegaat naar open dagen, ondersteunt bij administratieve zaken en helpt studeren voor tentamens.

Deelnemers die klaar zijn om te werken koppelen we aan een werkcoach, een vrijwilliger die de relevante expertise heeft en het netwerk in de juiste branche. De coach helpt bij solliciteren, evalueren van sollicitatiegesprekken en opsporen van nieuwe werkkansen. Ook geeft de coach begeleiding op het werk en onderhoudt zo nodig contact met de werkgever.

  1. Samen ondernemen

Doel: Kennis opdoen over ondernemen in Nederland en begeleiding krijgen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Werkwijze: In samenwerking met Regionaal Bureau Zelfstandigen en BELink Academy voorzien wij jonge statushouders die ondernemer willen worden van essentiële kennis en expertise.

  1. Jongeren voor mekaar

Doel: Jongeren inzetten voor begeleiding en ondersteuning van andere jongeren en kinderen, in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren kunnen goed aansluiten bij de belevingswereld van leeftijdsgenoten, waardoor we onze programma’s kunnen verdiepen en meer effect kunnen bereiken. Werkwijze: Jongeren kunnen worden ingezet op verschillende werkzaamheden binnen Stichting Mano. Zij kunnen bijvoorbeeld aan de slag als taalcoach, maatje of als docent van cursussen computervaardigheid of budgetbeheer. 

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad.
Welke thema’s Armoede, gezondhgeid & leefstijl, welzijn, onderwijs, werk & inkomen, laaggeletterdheid.
Diensten Praktische hulp bij het contact met de bureaucratie, Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Ontmoeting voor inwoners in armoede, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten, Gezonde leefstijl activiteiten.
Toelichting op de diensten Wij werken aan de zelfredzaamheid binnen vijf leefdomeinen: Sociaal netwerk, Taal, Praktische voorwaarden, Welzijn en zelfontplooiing, Werk en opleiding.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 25
Wat is hun inbreng Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol binnen de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de activiteiten van stichting Mano. Ook zijn zij actief zijn als ambassadeurs die actief andere organisaties benaderen, betrokken zijn bij de trainingen aan deze organisaties en met de organisaties en de gemeente in gesprek gaan over hoe zij beleid en dienstverlening beter kunnen aanpassen aan hun behoeften en belevingswereld. Onze ervaringsdeskundigen kunnen deelnemen aan een dynamisch, intensief en interessant opleidingsprogramma dat wij binnen stichting Mano aanbieden en waarbinnen zij hun talenten kunnen ontwikkelen en vaardigheden kunnen opdoen om zich nog beter voor te bereiden op hun belangrijke taak binnen onze aanpak gericht op gezinnen in armoede.
Bijlage gestuurd of website www.stichtingmano.nl/ons-werk/samendoorsamen/

Deal-6 : Zomaar een straat | WS Cultuur

Door wie en met welke partijen Rotterdams Wijktheater, stichting Mait, gemeente Rotterdam, Theater Islemunda.
Korte omschrijving

Zomaar een straat is een voorstelling gemaakt en gespeeld door ervaringsdeskundigen met als doel het taboe rondom armoede en schulden te doorbreken.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad.
Welke thema’s Armoede, schulden, zorg, cultuur.
Diensten Wij bieden bewoners met de voorstelling een manier om het taboe te doorbreken en daarmee stappen te kunnen zetten in het oplossen van problemen.
Toelichting op de diensten
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 11
Wat is hun inbreng Samen met hen is de voorstelling gemaakt op basis van hun verhalen en ervaringen en ze staan zelf op het toneel.
Bijlage gestuurd of website https://www.rotterdamswijktheater.nl/armoede/

Deal-7 : Stichting Gaarkeuken van Rotterdam | WS Voedselhulp

Door wie en met welke partijen Humanitas, Wijkraad Feijenoord, vrijwilligers.
Korte omschrijving

Contacten leggen in de wijk voor verbinding en hulpverlening d.m.v. gratis diners voor armlastigen, waarbij andere gasten een vrijwillige bijdrage geven.

De Gaarkeuken kookt voor wijkrestaurants in Rotterdam. In deze wijkrestaurant zijn bewoners vanuit de wijk van harte welkom om met elkaar een verse warme maaltijd te gebruiken. Wie niet in staat is om te betalen voor het eten is op doorverwijzing van het wijkteam welkom om aan te schuiven en mee te eten. Maar de Gaarkeuken is er niet alleen voor mensen die moeite hebben om financieel rond te komen. Ook andere bewoners uit de wijk zijn welkom om voor de gezelligheid aan te schuiven aan tafel. Want samen eten verdrijft een stuk van de eenzaamheid. Samen eten is elkaar ontmoeten.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in Noord, Feyenoord
Welke thema’s Armoede, honger, schulden , eenzaamheid.
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden, praktische hulp bij het contact met de bureaucratie, ontmoeting voor inwoners in armoede, stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, vrijwilligerswerk en maatjesprojecten
Toelichting op de diensten
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 8
Wat is hun inbreng meehelpen in keuken, bediening, contacten
Bijlage gestuurd of website www.gaarkeuken.nl

Deal-8 : "van Kansarm naar Kansrijk" | WS Onderwijs en jeugd

Door wie en met welke partijen St. Laurensfonds, Hogeschool Rotterdam, welzijnspartners, wijkteams, CJG.
Korte omschrijving

Met het project ‘Van Kansarm naar Kansrijk’ wil de Van Veldhuizenstichting (VVS) de situatie in het gezin dusdanig versterken dat het gezin een positieve toekomst heeft en dat de ontwikkelkansen voor de kinderen zijn verbeterd.  Wij gaan voor een verbetering in de gezinssituatie en willen de opvoedvaardigheden van ouders vergroten. De ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en de zelfredzaamheid van het gezin gaat omhoog. Ons ideaalbeeld, de stip aan de horizon is.  Alle gezinnen die wij volgens deze aanpak ondersteunen hebben na afloop geen hulpvraag meer en kunnen eventuele problemen zelfstandig het hoofd bieden.  De ontwikkelkansen van de kinderen in deze gezinnen zijn (minimaal) gelijk aan ‘normale’ gezinnen.

Praktische ondersteuning aan gezinnen in (dreigende) armoede op alle leefgebieden.

VVS wil met een gezinsgerichte (totaal)aanpak de ontwikkeling van het kind beïnvloeden via het gezin of de gezinscontext. Het doel hiervan is: Helpen bij opvoeden; Helpen bij beheersen van problematiek; Versterken van organiserend vermogen van gezin/ouders (‘helpen bij het openen van deuren’);  Steviger staan op diverse levensgebieden. VVS wil een vangnet bieden, gaat niet overnemen van de ouder(s). Zij wil een versnelling aanbrengen in de ontwikkeling van het kind via het gezin. ‘De ontwikkeling in beweging zetten’. Gezinnen weten dan na afloop van het traject problemen zelfstandig het hoofd te bieden of weten waar zij voor hulp kunnen aankloppen.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad.
Welke thema’s Armoede, schulden, gezondheid & leefstijl, zorg, welzijn, onderwijs, werk & inkomen.
Diensten Praktische hulp bij het contact met de bureaucratie.
Toelichting op de diensten
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 3
Wat is hun inbreng Promotie: als ervaringsdeskundigen vertellen zij wat Kansarm/Kansrijk kan betekenen voor gezinnen in vergelijkbare situaties.
Bijlage gestuurd of website https://vanveldhuizenstichting.nl/gezinnen-rotterdam-armoede-kansarm-kansrijk/

Deal-9 : Taal en Armoede | WS Laaggeletterdheid

Door wie en met welke partijen Project Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam Stichting Lezen en Schrijven, Gemeente Rotterdam, Werkgevers, Gezondheidsinstellingen etc.
Korte omschrijving

Doel : Onder de aandacht brengen dat Taal en Armoede onlosmakelijk met elkaar verbonden kunnen zijn.
Resultaat: Ervaringsdeskundigen in de rol van Taalambassadeur zorgen voor bewustwording  en herkennen van laaggeletterdheid. Zij maken duidelijk d.m.v. hun eigen verhaal dat door beter te leren rekenen, lezen en schrijven je leven  zal verrijken. Je krijgt meer zelfvertrouwen, waardoor je eerder hulp gaat zoeken en daarmee je problemen kunt voorkomen en/of oplossen. Als taalambassadeur kan je ook ingezet worden om bv mee te kijken naar websites, nieuwsbrieven en te kijken of het allemaal goed te lezen is en in begrijpelijke taal. Je krijgt hier een vergoeding voor. Er wordt tevens een training aangeboden

De gemeente Rotterdam wil dat iedereen die in Rotterdam woont mee kan doen in onze samenleving. Voor sommige Rotterdammers is dat lastig, omdat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom heeft de gemeente Rotterdam stichting lezen en schrijven  gevraagd om hen te helpen met Taalambassadeurs werven en inzetten.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad.
Welke thema’s Armoede, schulden, gezondheid & leefstijl, zorg, welzijn, onderwijs, werk & inkomen, laaggeletterdheid. Anders: In principe is laaggeletterdheid met alles verbonden.
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden, praktische hulp bij bureaucratie, ontmoeting voor inwoners in armoede, scholing voor mensen in de bijstand, vrijwilligerswerk en maatjesproject.
Toelichting op de diensten Taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen) brengen met professionals de gevolgen van laaggeletterdheid onder aandacht bij wijkteams, hulpverleners en zorgaanbieders in de stad. Zij beoordelen brieven van instanties, gaan in gesprek met professionals. Zo wordt laaggeletterdheid bespreekbaar, zichtbaar en het taboe doorbroken. 
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken In totaal 13 ervaringsdeskundigen waarvan 7 ervaren Taalambassadeurs en 6 in opleiding
Wat is hun inbreng Presentatie van verhalen , deelname aan testpanels, denktank gemeente, werven van laaggeletterden.
Bijlage gestuurd of website www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/taalambassadeurs-rotterdam

Deal-10 : Voedselcentrum Isaak & de Schittering | WS Voedselhulp

Door wie en met welke partijen Een veertigtal supermarkten, Eosta (biologisch fruit), Greenery, Borgesius Goethart (brood), Prominent (tomaten) en andere leveranciers van restpartijen. Samenwerking met re-integratie bedrijven, schuldhulpbedrijven voor onze vrijwilligersvacatures en uitdelen van de voedselcadeaubonnen. Ook zijn er contacten met het Rode Kruis, Humanitas en gemeente Rotterdam..
Korte omschrijving

Sinds 2012 is ons doel helpen van minderbedeelde mensen en verminderen van de voedselverspilling.  Mensen hebben steeds minder geld om eten te kopen. In ons voedselcentrum delen we dagelijks 2000 broden gratis uit in Rotterdam en we delen ook gratis groenten en andere producten uit bij besteding van 50 cent. Daarnaast bieden we laaggeprijsde boodschappen aan in een wisselend assortiment.  Naast mensen helpen, redt voedselcentrum Isaak & de Schittering ook zeer veel levensmiddelen van verspilling: veel restpartijen zouden anders worden weggegooid!  Mensen kunnen, doordat wij er zijn, met veel minder geld rondkomen voor hun levensmiddelen, eten gezonder en voelen zich beter!

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in Noord, Ijsselmonde, Charlois, maar iedereen uit de stad is welkom.
Welke thema’s Armoede, honger, schulden, gezondheid & leefstijl, welzijn, werk & inkomen. Anders: voedselverspilling verminderen..
Diensten Voedseluitgifte, vrijwilligerswerk en maatjesprojecten.
Toelichting op de diensten Veel meer levensmiddelen voor veel minder geld. Sociale contacten voor onze klanten. Mensen maken een praatje met onze vrijwilligers en met elkaar.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken We hebben ongeveer 90 vrijwilligers. Veel mensen hebben een laag inkomen. Zij weten hoe het is om van weinig geld te moeten rondkomen.
Wat is hun inbreng Inzet en ideeën van onze vrijwilligers maken Isaak & de Schittering mogelijk. Zonder de vrijwilligers zou Isaak & de Schittering niet kunnen bestaan.
Bijlage gestuurd of website www.stichtingisaakendeschittering.nl

Deal-11 : Vrijwilligersorganisatie SamSam Uitvaartcoaching | WS Inkomen, schulden

Door wie en met welke partijen Kerken (Samen010, SKIN), PCOB, Rosa Armoedeplatform. NPZ Rotterdam e.o., welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk e .a. vrijwilligersorganisaties zoals Vrijwilligers Terminale Zorg en Humanitas.
Korte omschrijving

Financieel kwetsbaren worden verplicht gesteld de uitvaart van een geliefde te regelen en te betalen, terwijl er geen draagkracht is. Het antwoord van de gemeente is standaard: als er kinderen zijn, doen we niets. En : als er geen geld is, ga je maar naar de bijstand. Wat vaak leidt tot schuld. Daarnaast worden in schuldsaneringstrajecten uitvaartpolissen geroyeerd. SamSam leidt uitvaartcoaches op die families daadwerkelijk ondersteunen om schuld te voorkomen en om voorlichting te geven aan organisaties die met de doelgroep in contact staan. Daarnaast doet SamSam aan belangenbehartiging door thema’s aan te kaarten binnen de politiek en bij beleidsmakers. 

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Nieuw in de hele stad en regio 010, ook landelijk.
Welke thema’s Armoede, schulden, zorg, welzijn, laaggeletterdheid.
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden, Praktische hulp bij het contact met de bureaucratie, Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Scholing voor mensen in de bijstand, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten.
Toelichting op de diensten Op vrijwillige basis ondersteunen bij regelen en uitvoeren van uitvaarten om kosten te drukken.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 12
Wat is hun inbreng Dat is het hart van de organisatie, namelijk onze uitvaartcoaches.
Bijlage gestuurd of website https://samsamuitvaartcoaching.nl

Deal-12 : MAIT Junior Financiële kennisspel voor de basisschool | WS Onderwijs en jeugd

Door wie en met welke partijen Basisscholen.
Korte omschrijving

Deze slimme deal zorgt ervoor dat er bewustwording wordt gekweekt bij kinderen vanaf groep 7. Hierdoor bereidt je ze voor op een toekomst waarin omgaan met financiën een pre is. Ook krijg je vanuit de kinderen de antwoorden die de basis zullen zijn voor hun financiële toekomst. stukje bewustwording over wat geld betekent als je het wel hebt maar vooral wanneer je het niet hebt, dit spel is leerrijk en vooral belangrijk voor hun toekomst.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Nieuw in de hele stad.
Welke thema’s Armoede, schulden, onderwijs.
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden.
Toelichting op de diensten Preventie maatregelen zodat de financiële keuzes gewaarborgd worden.
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 7
Wat is hun inbreng kennis, hulp, ervaring en valkuilen herkennen
Bijlage gestuurd of website

Deal-13 : Talentontwikkeling=Topsport | WS Werk & inkomen

Door wie en met welke partijen Excelsior4All, gemeente Rotterdam, dress4succes, Rotterdams bedrijfsleven, SBV Excelsior, Hogeschool Rotterdam, RSM, Volkskracht.
Korte omschrijving De aangemelde Slimme Armoede Deal is een project binnen Excelsior for All. Talentontwikkeling = Topsport is gericht op mannen en vrouwen in de leeftijd 16 tot 40+ uit Rotterdam. De aanpak is erop gericht om de deelnemers die zich opnieuw oriënteren op de arbeidsmarkt door theorielessen, workshops, sporttrainingen en het businessnetwerk van Excelsior hun persoonlijk doel te laten bereiken op het gebied van werk, opleiding of persoonlijke ontwikkeling en zo duurzaam invloed te hebben op hun levensritme.

Dit traject duurt 10 weken lang met 1 dag in de week praktijkles.

Programma: 120 deelnemers nemen per jaar deel, verdeeld over 10 weken. De workshops en sporttrainingen zijn onder begeleiding van een professional. Naast de dag begeleiding is er mogelijkheid tot persoonlijke 1 op 1 coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, opleiding en werk, gedurende 16 uur per week.

Workshops met partners: De workshops bestaan uit activiteiten die de professionele vaardigheden en kwaliteiten van de deelnemers verhogen. Deze worden gegeven in samenwerking met rolmodellen uit het bedrijfsleven. Onderwerpen als effectieve communicatie, samenwerken, presentatietechnieken, budgettering, solliciteren en netwerken worden hier behandeld. Door middel van deze workshops worden de vaardigheden vergroot en neemt tevens de onafhankelijkheid en empowerment van de deelnemers toe.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in de hele stad.
Welke thema’s Werk & inkomen.
Diensten Voorlichting en advies over armoede schulden, Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Ontmoeting voor inwoners in armoede, Scholing voor mensen in de bijstand, Stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, Vrijwilligerswerk en maatjesprojecten, Gezonde leefstijl activiteiten.
Toelichting op de diensten Talentontwikkeling = Topsport is gericht op mannen en vrouwen in de leeftijd 16 tot 40+ uit Rotterdam. De aanpak is erop gericht om de deelnemers die zich opnieuw oriënteren op de arbeidsmarkt door theorielessen, workshops, sporttrainingen en het businessnetwerk van Excelsior hun persoonlijk doel te laten bereiken op het gebied van werk, opleiding of persoonlijke ontwikkeling en zo duurzaam invloed te hebben op hun levensritme..
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 5
Wat is hun inbreng ambassadeurs, het organiseren van ontmoetingen, vrijwilligers inzet.
Bijlage gestuurd of website Voor mannen :https://excelsior4all.nl/project/talentontwikkeling-is-topsport/
Voor vrouwen https://excelsior4all.nl/project/talentontwikkeling-topsport-vrouwen/

Deal-14 : Gezond Voedsel voor iedereen | WS Voedselhulp & leefstijl

Door wie en met welke partijen Voedseltuin Rotterdam, Pluspunt Rotterdam, WMO Radar en Voedselbank.
Korte omschrijving

Voedseltuin Rotterdam kweekt jaarlijks vele kilo’s gezond voedsel en geeft dit weg aan gebruikers van de Voedselbank, projecten in de wijk en Pluspunt Rotterdam. Tevens werken er vele vrijwilligers samen op de tuin, soms zelf ook afhankelijk van de Voedselbank. Voor de een een zinvolle dagbesteding, voor de ander een tegenprestatie of een zinvol tijdverdrijf.

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in Delfshaven.
Welke thema’s Armoede, gezondheid & leefstijl, zorg, welzijn .
Diensten Activiteiten (werken in de tuin, huis, sport, leefstijl), Ontmoeting voor inwoners in armoede, stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand, vrijwilligerswerk en maatjesprojecten, Gezonde leefstijl activiteiten.
Toelichting op de diensten De voedseltuin biedt duurzaam geteelde seizoen groenten gratis aan gebruikers van de Voedselbank Rotterdam en andere sociale projecten. Daarnaast biedt het vooral een plek om elkaar te ontmoeten en weer mee te kunnen doen. Zo dragen de deelnemers bij aan het produceren van voedsel én kunnen ze tegelijkertijd in een groene omgeving weer meer zelfvertrouwen krijgen en skills ontwikkelen. .
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 5
Wat is hun inbreng Er is geen verschil tussen ervaringsdeskundigen en andere vrijwilligers. Mensen komen niet op thema armoede binnen..
Bijlage gestuurd of website https://voedseltuin.com

Deal-15 : Leren en werken bij Talentfabriek010 | WS Onderwijs, ervaringsdeskundigen

Door wie en met welke partijen Talentfabriek010 en Zadkine startcollege.
Korte omschrijving

Mensen die al lang niet meer werken of nooit gewerkt hebben, geven we bij Talentfabriek010 de kans op werken en leren. We begeleiden onze deelnemers in hun persoonlijke ontwikkeling, bij het volgen van een opleiding en het opbouwen van een netwerk. Ze werken met trots aan betaalde opdrachten in onze wijkateliers, wasserette ‘Ik was Hier’ en bij Natuurtalent.

Talentfabriek010 biedt Rotterdammers die geen afgeronde opleiding hebben en niet in aanmerking komen voor reguliere leerwerktrajecten de kans om een MBO-1 opleiding te volgen bij Zadkine startcollege met een praktijkstage bij Talentfabriek010. De deelnemers gaan één dag in de week naar school en volgen daarnaast minimaal 16 uur praktijkstage in één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010.

Deelnemers stromen bij Talantfabriek010 zoveel mogelijk door naar betaald werk. Bij Talentfabriek010 vinden 16-20 mensen werk als coördinatoren van de was service, het naaiatelier ed. 

Bestaand of nieuwe deal + Gebied Bestaand in Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijck, Feyenoord.
Welke thema’s Armoede, onderwijs, werk & inkomen, scholing voor mensen in de bijstand, stages en werkplekken voor werkzoekenden in de bijstand.
Diensten
Toelichting op de diensten Een opleiding en versterken werknemersvaardigheden voor groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Die geen reguliere trajecten van de gemeente aangeboden krijgen omdat zij als kansloos afgeschreven zijn. Bij Talentfabriek010 wordt hen wel een kans geboden met aandacht, een kleinschalige aanpak en maatwerk. Talenten worden gezien, ontwikkeld en dat leidt tot het behalen van diploma’s en het vinden van werk. 
Hoeveel ervaringsdeskundigen betrokken 6
Wat is hun inbreng Onze locatie leiders die de deelnemers begeleiden in hun stage zijn zelf begonnen als vrijwilliger en hebben de opleiding gevolgd die Talentfabriek010 gsm Zadkine aanbiedt. Zij hebben nu een betaalde werkervaringsplek waarin ze als ervaringsdeskundige leiding geven aan de locatie.
Bijlage gestuurd of website www.talentfabriek010.nl/academie