SAMEN KIJKEN, ETEN & PRATEN
Er Is Genoeg gaat vanaf oktober 2020 het land in om zoveel mogelijk mensen te bereiken die te kampen hebben met armoede en honger. We willen ze met elkaar in contact brengen, de schaamte doorbreken en de weg wijzen naar de voedselbank en andere initiatieven.

Tijdens zo’n ontmoeting vertonen we de documentaire, eten we samen en gaan we met elkaar in gesprek. Ook ervaringsdeskundigen, mensen uit het bedrijfsleven, hulpverleners, vrijwilligers en buurtbewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Doel: 10% méér mensen kunnen helpen in hun vraag naar voedselhulp

450.000 mensen lijden honger en slechts 140.000 mensen vonden de weg naar hulp

De ontmoetingen vinden plaats in de buurt van alle 169 uitgiftecentra van de Voedselbank, huizen van de wijk, buurtorganisaties, in restaurants en bij bedrijven. We starten in Rotterdam op 29 plaatsen.

Wilt u ook een ontmoeting met filmvertoning en maaltijd organiseren? Neem dan contact op met info@erisgenoeg.nl

Doelstellingen

  • Lotgenoten met elkaar in contact brengen
  • Schaamte doorbreken
  • De weg wijzen naar voedselbanken en andere initiatieven
  • Het brede publiek informeren en vrijwilligers/sponsoren werven
  • Verbinding zoeken met en bevorderen samenwerking lokale partijen
  • Lokale media-aandacht
  • Een gezamenlijke aanpak op gebied van armoede, stress en gezondheid
  • Kooklessen voor klanten van de Voedselbank
  • Bevordering van voedselprogramma’s op lagere scholen in achterstandswijken
  • Verdieping van bestaande sociale initiatieven

Programma

30 minuten:    Inloop, welkom

10 minuten:    Uitleg bijeenkomst. Doel: kennisoverdracht

60 minuten:    Bekijken film. Doel: bewustwording en begrip

90 minuten:    Nuttigen maaltijd. Doel: gevoelens uiten, ervaringen delen en oplossingen bespreken.

15 minuten:    Conclusies trekken, verbinden en afspraken maken