SAMEN KIJKEN, ETEN & PRATEN

ER IS GENOEG  gaat vanaf oktober 2020 het land in om zoveel mogelijk mensen te bereiken die te kampen hebben met armoede en schaamte. We sluiten hierbij aan op het programma “Onder de radar” van de Voedselbanken, om juist de onzichtbare doelgroep te bereiken. Die is namelijk veel groter dan de groep mensen die al wel hulp ontvangt. Het gaat om hulp tijdens de ontmoetingen gegeven kunnen worden. We willen ze met elkaar in contact brengen, de schaamte doorbreken en de weg wijzen naar de voedselbank en andere diensten rond schuldhulp, welzijn en gezondheid.

Tijdens de ontmoetingen vertonen we de documentaireER IS GENOEG’, eten we samen en gaan we met elkaar in gesprek. Dit doen we onder leiding van ervaringsdeskundigen. Ook mensen uit het bedrijfsleven, hulpverleners, vrijwilligers en buurtbewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven tijdens de ontmoetingen.

Doel: 2 x méér mensen de weg wijzen naar de voedselbank en andere diensten rond schuldhulp, welzijn en gezondheid.

450.000 mensen lijden honger en slechts 160.000 mensen vonden de weg naar hulp

De ontmoetingen vinden plaats door het hele land, in de buurt van alle 169 uitgiftecentra van de Voedselbank, huizen van de wijk, buurtorganisaties, in restaurants en bij bedrijven.

Wil je ook een ontmoeting met filmvertoning en maaltijd organiseren? Neem dan contact op met info@erisgenoeg.nl

Samen eten in een buurthuis
Samen eten in een buurthuis

Doelstellingen

  • Lotgenoten met elkaar in contact brengen
  • Schaamte doorbreken
  • De weg wijzen naar voedselbanken en andere initiatieven
  • Het brede publiek informeren en vrijwilligers/sponsoren werven
  • Verbinding zoeken met en bevorderen samenwerking lokale partijen
  • Lokale media-aandacht
  • Een gezamenlijke aanpak op gebied van armoede, stress en gezondheid
  • Kooklessen voor klanten van de Voedselbank
  • Bevordering van voedselprogramma’s op lagere scholen in achterstandswijken
  • Verdieping van bestaande sociale initiatieven

Programma

30 minuten:    Inloop, welkom

10 minuten:    Uitleg bijeenkomst. Doel: kennisoverdracht

60 minuten:    Bekijken film. Doel: bewustwording en begrip

90 minuten:    Nuttigen maaltijd. Doel: ervaringen delen en oplossingen bespreken.

15 minuten:    Conclusies trekken, verbinden en afspraken maken