ER IS GENOEG is een project van Voedselbanken Nederland en Stichting Happy Motion.

Voedselbanken Nederland is de overkoepelende organisatie van 169 voedselbanken en 10 distributiecentra. Er werken 11.000 vrijwilligers waaronder onbetaalde bestuursleden.

Happy Motion brengt maatschappelijke problemen in beeld die belicht moeten worden. Met documentaires, evenementen en educatie. Geïnspireerd door de kracht van kwetsbare mensen.

Doelstellingen
Het maakt niet uit of je voedsel kunt betalen of niet. Recht op adequate voeding is een universeel uitgangspunt, vastgelegd door de Verenigde Naties. En laten we wel zijn: er is eten genoeg in Nederland.

Samen met relevante landelijke en lokale partners willen we het volgende bereiken:

– Schaamte wegnemen over bezoek aan de voedselbank, een buurtrestaurant voor een gratis maaltijd of andere diensten die armoede verzachten
– Ontmoetingen en zelfredzaamheid bevorderen, eenzaamheid doorbreken
– Solidariteit, respect, vertrouwen, openheid bevorderen
– Meer arme mensen bereiken en betrekken
– Verborgen armoede en de vicieuze cirkel van schulden hebben zichtbaar maken en doorbreken
– Bewustzijn creëren dat er ook in Nederland mensen zijn met honger
– Laten zien dat armoede, honger en slechte voeding negatief werken op je gezondheid en welbevinden
– Verspilling van voedsel tegengaan en bedrijven hun verantwoordelijkheid laten nemen
– Verbinding zoeken met bestaande initiatieven

Contactgegevens

Er Is Genoeg > Stichting Happy Motion
Coen van Boshuizenlaan 65
1191 TC Ouderkerk a/d Amstel

info@erisgenoeg.nl

IBAN   : NL14ABNA0435561057
KvK     : 57701210
RSIN   : 852697223

Stichting Happy Motion is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Een schenking aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar. Meer informatie en de verantwoording kunt u terugvinden op onze ANBI pagina