Er is genoeg:
Over verborgen armoede, schaamte
en de oneerlijke verdeling van eten

HELP MEE

Wist je dat meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de armoede grens leeft? Waarvan bijna de helft regelmatig lijdt omdat ze niet genoeg te eten kunnen kopen?

Meer dan 1 miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens.
Zeker 450.000 mensen lijden regelmatig honger.
Tienduizenden kinderen gaan met honger naar school.
 
Toch ontvangen maar 140.000 mensen voedselhulp.

Schaamte houdt mensen weg van voedselbanken, buurtrestaurants met gratis maaltijden en andere diensten om de armoede te verzachten. En dat zorgt voor stress, sociaal isolement en verminderde gezondheid.

Met ER IS GENOEG willen we de verborgen armoede te lijf gaan. De schaamte wegnemen door erover te praten, het isolement doorbreken en de zelfredzaamheid van mensen vergroten.

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en honger in ons land en de ingrijpende gevolgen daarvan voor gezondheid en welzijn.

Meer bewustzijn moet leiden tot minder voedselverspilling, bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen en meer lokale initiatieven om arme mensen te bereiken en te betrekken. Want honger is echt niet nodig – er is voedsel genoeg.

DOCUMENTAIRE

We verdiepen ons in de wereld van verborgen armoede. Maar ook in het zoeken van oplossingen bij tegenslagen >>

CONGRES

Een dag van verdieping voor professionals over de urgentie van verborgen armoede en mogelijke oplossingen >>

ONTMOETINGEN

Ontmoetingen, storytelling en dialoog door het hele land. We verwachten 20.000 mensen te bereiken en te betrekken >>

EDUCATIE

De documentaire ‘Niet Lullen Maar Vullen’ is bij uitstek geschikt als lesmateriaal voor opleidingen en cursussen >>

Er Is Genoeg is een initiatief van de Voedselbanken Nederland en Stichting Happy Motion. Hier lees je meer over de doelstellingen van dit project.